Granica | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Chązebnej
b) Piesznie
c) Boleborzy
d) Wąbrowie
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chąbiańskim
c) Chązbińskim
d) Chązebiańskim
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) 500 rubli
b) bizuterię
c) bieliznę i obrusy
d) meble
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) Elżbietę
b) kucharkę
c) dozorcę
d) dzieci Joasi
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) kapelanem
b) oficerem
c) kapitanem
d) rotmistrzem
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) zajmowała się działalnością dobroczynną
b) sprzedawała bieliznę
c) prowadziła sklep tytoniowy
d) szmuglowała bimber
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) kamienicy
b) cukierni
c) klubu nocnego
d) sklepu bławatnego
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Brunona Schulza
b) Franza Kafkę
c) Czesława Miłosza
d) Witolda Gombrowicza
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) matematykiem
b) historykiem
c) biologiem
d) geografem
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) w hotelu
b) u kuzynki Kolichowskiego
c) z matką
d) u Tczewskich
Rozwiązanie


Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad włoskim jeziorem
b) w górach
c) na Krymie
d) nad morzem
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) wędkarstwie
b) polowaniach
c) kłusownictwie
d) rybołówstwie
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
b) silnie podzielone
c) ukazane w krzywym zwierciadle
d) postępowe
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wypuszczono kolejnych robotników
b) zamknięto hutę Hettnera
c) odbyło się polowanie w Braminie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) z głodu
b) raniona podczas robotniczej manifestacji
c) z przemęczenia
d) na gruźlicę
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) szczęście
b) cierpienie
c) miłość
d) spokój
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) trucizną
b) wrzątkiem
c) siarką
d) kwasem
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na hazard
b) pieniądze na jedzenie
c) książki
d) przybory toaletowe
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1935
b) 1930
c) 1934
d) 1936
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) miejsce spotkań młodych ludzi
b) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
c) szkoła ucząca czarnej magii
d) nieformalna szkoła wyższa
Rozwiązanie


Do manifestujących robotników strzelano:
a) przed ratuszem
b) w fabryce
c) przed kościołem farnym
d) na Placu Bankowym
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) I wojny swiatowej
b) wojny polsko-rosyjskiej
c) II wojny światowej
d) powstania Wielkopolskiego
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma niczego
b) nie ma miłości
c) jest tylko okrutny świat
d) jest pustka
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wygląd zewnetrzny
b) wypowiedzi
c) działania i opinie
d) historię losów
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) dzierżawca budynku klubu nocnego
b) właściciel fabryki zapałek
c) posiadacz miejskiej gazowni
d) najemca domu publicznego
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) niejasnym
b) linearnym
c) względnym
d) indywidualnym
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) tyfus
b) cholerę
c) żółtaczkę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) adwokacie
b) bankierze
c) mecenasie
d) rejencie
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) inny człowiek
b) Bóg
c) przeznaczenie
d) on sam i jego czyny
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu tytoniowego
b) drukarni
c) sklepu bławatnego
d) cukierni
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) parterze
b) poddaszu
c) pierwszym pietrze
d) drugim piętrze
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) dobroczynności
b) skandali i pojedynków
c) wierności
d) śródziemnomorskiego klimatu
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Marian
b) Maurycy
c) Mieczysław
d) Mateusz
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zgodna z zasadą jedności czasu
b) zagmatwana
c) fragmentaryczna
d) odkrywcza
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dziewiętnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) dwadzieścia dwa lata
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) dyrektora
b) rządcy
c) administratora
d) urzędnika
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Walerian
b) Marian
c) Zbigniew
d) Karol
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) sygnetu szlacheckiego
b) drzewa genealogicznego
c) herbu szlacheckiego
d) majątku rodowego
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) w Anglii
b) w Szwajcarii
c) we Włoszech
d) we Francji
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) zerwania z boleborzńskim światem
b) mówienia prawdy
c) podjęcia stanowczej decyzji
d) powstrzymania się od pędu ku karierze
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) śpiewaczka
b) tancerką
c) pianistką
d) aktorką
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) dualizm postaw
b) jednoznaczność postaw
c) zdecydowanie
d) skandalizm
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niwę”
b) „Niceę”
c) „Nawę”
d) „Nike”
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Mokrej
b) Polnej
c) Staszica
d) Rejtana
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
b) kariera Zenona Ziembiewicza
c) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm motywów
b) schematyczność
c) paralelizm wątków
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) fabryce
b) cukierni
c) w sklepie bławatnym
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Podziwiam
b) Wierzę
c) Pamiętam
d) Kocham
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) kamienicy Kolichowskiej
b) Hotelu Polskim
c) Boleborzy
d) Warszawie
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) kwiatami
b) grą na fortepianie
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) zarządzniem służbą
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) lipcu
b) listopadzie
c) styczniu
d) maju
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) sznur pereł
b) diamentowy pierscień
c) srebrny naszyjnik
d) złote spinki
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) pozbawioną zasad moralnych
b) miotającą się w sprzecznościach życia
c) istotną w boskim planie
d) powołaną do życia w cnocie
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
b) udała się do Warszawy
c) wyjechała za granicę
d) popełniła samobójstwo
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
b) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
c) linearność czasu w powieści
d) cykliczność czasu w powieści
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy