Granica | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) poddaszu
b) drugim piętrze
c) pierwszym pietrze
d) parterze
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm motywów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) paralelizm wątków
d) schematyczność
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1934
b) 1936
c) 1930
d) 1935
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) sznur pereł
b) złote spinki
c) diamentowy pierscień
d) srebrny naszyjnik
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) kwiatami
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) grą na fortepianie
d) zarządzniem służbą
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) matematykiem
b) geografem
c) historykiem
d) biologiem
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chązebiańskim
b) Chązbińskim
c) Chąbińskim
d) Chąbiańskim
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) drzewa genealogicznego
b) majątku rodowego
c) herbu szlacheckiego
d) sygnetu szlacheckiego
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) gruźlicę
b) żółtaczkę
c) cholerę
d) tyfus
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) adwokacie
b) bankierze
c) rejencie
d) mecenasie
Rozwiązanie


Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) sprzedawała bieliznę
b) prowadziła sklep tytoniowy
c) szmuglowała bimber
d) zajmowała się działalnością dobroczynną
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma miłości
b) nie ma niczego
c) jest tylko okrutny świat
d) jest pustka
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Polnej
b) Rejtana
c) Staszica
d) Mokrej
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) styczniu
b) lipcu
c) listopadzie
d) maju
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Warszawie
b) kamienicy Kolichowskiej
c) Boleborzy
d) Hotelu Polskim
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) cierpienie
b) miłość
c) spokój
d) szczęście
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
b) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
c) linearność czasu w powieści
d) cykliczność czasu w powieści
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Wąbrowie
b) Chązebnej
c) Piesznie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Mieczysław
b) Maurycy
c) Mateusz
d) Marian
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) najemca domu publicznego
b) właściciel fabryki zapałek
c) posiadacz miejskiej gazowni
d) dzierżawca budynku klubu nocnego
Rozwiązanie


Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Francji
b) w Szwajcarii
c) w Anglii
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) jednoznaczność postaw
b) skandalizm
c) zdecydowanie
d) dualizm postaw
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) mówienia prawdy
b) zerwania z boleborzńskim światem
c) podjęcia stanowczej decyzji
d) powstrzymania się od pędu ku karierze
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Wierzę
b) Kocham
c) Pamiętam
d) Podziwiam
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dozorcę
b) dzieci Joasi
c) kucharkę
d) Elżbietę
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) siarką
b) kwasem
c) wrzątkiem
d) trucizną
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) linearnym
b) indywidualnym
c) względnym
d) niejasnym
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) książki
b) pieniądze na hazard
c) pieniądze na jedzenie
d) przybory toaletowe
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) śpiewaczka
b) tancerką
c) pianistką
d) aktorką
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Franza Kafkę
b) Czesława Miłosza
c) Brunona Schulza
d) Witolda Gombrowicza
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) na gruźlicę
b) z przemęczenia
c) z głodu
d) raniona podczas robotniczej manifestacji
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wygląd zewnetrzny
b) wypowiedzi
c) historię losów
d) działania i opinie
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Nike”
b) „Nawę”
c) „Niceę”
d) „Niwę”
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) drukarni
b) sklepu bławatnego
c) cukierni
d) sklepu tytoniowego
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) szesnaście lat
b) dziewiętnaście lat
c) dwadzieścia dwa lata
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) urzędnika
b) dyrektora
c) administratora
d) rządcy
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Zbigniew
b) Walerian
c) Karol
d) Marian
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) meble
b) bizuterię
c) bieliznę i obrusy
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad włoskim jeziorem
b) na Krymie
c) nad morzem
d) w górach
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
b) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
c) kariera Zenona Ziembiewicza
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) kapitanem
b) rotmistrzem
c) oficerem
d) kapelanem
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) w sklepie bławatnym
b) cukierni
c) u Tczewskich
d) fabryce
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) odbyło się polowanie w Braminie
b) wypuszczono kolejnych robotników
c) zamknięto hutę Hettnera
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) pozbawioną zasad moralnych
b) istotną w boskim planie
c) powołaną do życia w cnocie
d) miotającą się w sprzecznościach życia
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) postępowe
b) silnie podzielone
c) ukazane w krzywym zwierciadle
d) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) kłusownictwie
b) polowaniach
c) wędkarstwie
d) rybołówstwie
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) szkoła ucząca czarnej magii
b) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
c) miejsce spotkań młodych ludzi
d) nieformalna szkoła wyższa
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zagmatwana
b) zgodna z zasadą jedności czasu
c) fragmentaryczna
d) odkrywcza
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) kamienicy
b) cukierni
c) sklepu bławatnego
d) klubu nocnego
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) wierności
b) śródziemnomorskiego klimatu
c) skandali i pojedynków
d) dobroczynności
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) inny człowiek
b) Bóg
c) przeznaczenie
d) on sam i jego czyny
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
b) udała się do Warszawy
c) wyjechała za granicę
d) popełniła samobójstwo
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u kuzynki Kolichowskiego
b) z matką
c) w hotelu
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) przed kościołem farnym
b) w fabryce
c) na Placu Bankowym
d) przed ratuszem
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) wojny polsko-rosyjskiej
b) powstania Wielkopolskiego
c) II wojny światowej
d) I wojny swiatowej
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy