Granica | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) cierpienie
b) szczęście
c) spokój
d) miłość
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm motywów
b) schematyczność
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) paralelizm wątków
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu tytoniowego
b) sklepu bławatnego
c) drukarni
d) cukierni
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
b) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
c) kariera Zenona Ziembiewicza
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) inny człowiek
b) Bóg
c) przeznaczenie
d) on sam i jego czyny
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) poddaszu
b) pierwszym pietrze
c) drugim piętrze
d) parterze
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
b) linearność czasu w powieści
c) cykliczność czasu w powieści
d) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) wrzątkiem
b) siarką
c) kwasem
d) trucizną
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dzieci Joasi
b) kucharkę
c) Elżbietę
d) dozorcę
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) bieliznę i obrusy
b) bizuterię
c) 500 rubli
d) meble
Rozwiązanie


„Uniwersytet Latający” to:
a) nieformalna szkoła wyższa
b) szkoła ucząca czarnej magii
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) miejsce spotkań młodych ludzi
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) fabryce
b) cukierni
c) w sklepie bławatnym
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) posiadacz miejskiej gazowni
b) najemca domu publicznego
c) dzierżawca budynku klubu nocnego
d) właściciel fabryki zapałek
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Wąbrowie
b) Piesznie
c) Boleborzy
d) Chązebnej
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) tancerką
b) pianistką
c) śpiewaczka
d) aktorką
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Mokrej
b) Rejtana
c) Staszica
d) Polnej
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Podziwiam
b) Pamiętam
c) Wierzę
d) Kocham
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) odkrywcza
b) fragmentaryczna
c) zgodna z zasadą jedności czasu
d) zagmatwana
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) podjęcia stanowczej decyzji
b) mówienia prawdy
c) powstrzymania się od pędu ku karierze
d) zerwania z boleborzńskim światem
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) kapelanem
b) kapitanem
c) oficerem
d) rotmistrzem
Rozwiązanie


Imieniny Cecylii przypadały w:
a) lipcu
b) styczniu
c) listopadzie
d) maju
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) sprzedawała bieliznę
b) prowadziła sklep tytoniowy
c) zajmowała się działalnością dobroczynną
d) szmuglowała bimber
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Francji
b) w Anglii
c) w Szwajcarii
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma niczego
b) jest pustka
c) jest tylko okrutny świat
d) nie ma miłości
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) dualizm postaw
b) skandalizm
c) jednoznaczność postaw
d) zdecydowanie
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chązbińskim
b) Chązebiańskim
c) Chąbińskim
d) Chąbiańskim
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Brunona Schulza
b) Witolda Gombrowicza
c) Czesława Miłosza
d) Franza Kafkę
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
b) wyjechała za granicę
c) udała się do Warszawy
d) popełniła samobójstwo
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niceę”
b) „Nike”
c) „Niwę”
d) „Nawę”
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wypowiedzi
b) historię losów
c) wygląd zewnetrzny
d) działania i opinie
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) istotną w boskim planie
b) miotającą się w sprzecznościach życia
c) powołaną do życia w cnocie
d) pozbawioną zasad moralnych
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) linearnym
b) niejasnym
c) indywidualnym
d) względnym
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) z głodu
b) raniona podczas robotniczej manifestacji
c) z przemęczenia
d) na gruźlicę
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) silnie podzielone
b) ukazane w krzywym zwierciadle
c) postępowe
d) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) dobroczynności
b) wierności
c) skandali i pojedynków
d) śródziemnomorskiego klimatu
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbyło się polowanie w Braminie
c) wypuszczono kolejnych robotników
d) zamknięto hutę Hettnera
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) książki
b) pieniądze na jedzenie
c) przybory toaletowe
d) pieniądze na hazard
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) drzewa genealogicznego
b) herbu szlacheckiego
c) majątku rodowego
d) sygnetu szlacheckiego
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Karol
b) Marian
c) Zbigniew
d) Walerian
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) złote spinki
b) sznur pereł
c) srebrny naszyjnik
d) diamentowy pierscień
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) z matką
b) w hotelu
c) u kuzynki Kolichowskiego
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1930
b) 1934
c) 1935
d) 1936
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Mateusz
b) Marian
c) Mieczysław
d) Maurycy
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) sklepu bławatnego
b) kamienicy
c) klubu nocnego
d) cukierni
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad morzem
b) na Krymie
c) nad włoskim jeziorem
d) w górach
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) w fabryce
b) przed ratuszem
c) przed kościołem farnym
d) na Placu Bankowym
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dziewiętnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwadzieścia dwa lata
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) rejencie
b) adwokacie
c) bankierze
d) mecenasie
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) biologiem
b) matematykiem
c) historykiem
d) geografem
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) I wojny swiatowej
b) wojny polsko-rosyjskiej
c) powstania Wielkopolskiego
d) II wojny światowej
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) zarządzniem służbą
c) kwiatami
d) grą na fortepianie
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) gruźlicę
b) żółtaczkę
c) cholerę
d) tyfus
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) kamienicy Kolichowskiej
b) Hotelu Polskim
c) Warszawie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) urzędnika
b) dyrektora
c) rządcy
d) administratora
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) kłusownictwie
b) rybołówstwie
c) wędkarstwie
d) polowaniach
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy