Granica | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Adela zmarła na:
a) tyfus
b) gruźlicę
c) cholerę
d) żółtaczkę
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
d) kariera Zenona Ziembiewicza
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) miłość
b) szczęście
c) cierpienie
d) spokój
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Francji
b) w Szwajcarii
c) w Anglii
d) we Włoszech
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) nieformalna szkoła wyższa
b) miejsce spotkań młodych ludzi
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) szkoła ucząca czarnej magii
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) właściciel fabryki zapałek
b) najemca domu publicznego
c) dzierżawca budynku klubu nocnego
d) posiadacz miejskiej gazowni
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Wierzę
b) Podziwiam
c) Pamiętam
d) Kocham
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) Bóg
b) przeznaczenie
c) on sam i jego czyny
d) inny człowiek
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) z przemęczenia
b) na gruźlicę
c) raniona podczas robotniczej manifestacji
d) z głodu
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) skandalizm
b) dualizm postaw
c) zdecydowanie
d) jednoznaczność postaw
Rozwiązanie


Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) szesnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) dziewiętnaście lat
d) dwadzieścia dwa lata
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na jedzenie
b) pieniądze na hazard
c) książki
d) przybory toaletowe
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) schematyczność
b) paralelizm motywów
c) paralelizm wątków
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Hotelu Polskim
b) kamienicy Kolichowskiej
c) Warszawie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) I wojny swiatowej
b) powstania Wielkopolskiego
c) wojny polsko-rosyjskiej
d) II wojny światowej
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) sprzedawała bieliznę
b) szmuglowała bimber
c) zajmowała się działalnością dobroczynną
d) prowadziła sklep tytoniowy
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) podjęcia stanowczej decyzji
b) mówienia prawdy
c) zerwania z boleborzńskim światem
d) powstrzymania się od pędu ku karierze
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Nike”
b) „Nawę”
c) „Niceę”
d) „Niwę”
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) fabryce
b) cukierni
c) u Tczewskich
d) w sklepie bławatnym
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) oficerem
b) rotmistrzem
c) kapelanem
d) kapitanem
Rozwiązanie


Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) diamentowy pierscień
b) złote spinki
c) sznur pereł
d) srebrny naszyjnik
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) poddaszu
b) drugim piętrze
c) pierwszym pietrze
d) parterze
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) wędkarstwie
b) rybołówstwie
c) kłusownictwie
d) polowaniach
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) matematykiem
b) historykiem
c) biologiem
d) geografem
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) względnym
b) indywidualnym
c) niejasnym
d) linearnym
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) odbyło się polowanie w Braminie
b) wypuszczono kolejnych robotników
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zamknięto hutę Hettnera
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) kamienicy
b) cukierni
c) klubu nocnego
d) sklepu bławatnego
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Mokrej
b) Staszica
c) Polnej
d) Rejtana
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Czesława Miłosza
b) Brunona Schulza
c) Witolda Gombrowicza
d) Franza Kafkę
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) lipcu
b) listopadzie
c) maju
d) styczniu
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Chązebnej
b) Wąbrowie
c) Piesznie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) bankierze
b) rejencie
c) mecenasie
d) adwokacie
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) działania i opinie
b) wypowiedzi
c) wygląd zewnetrzny
d) historię losów
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) udała się do Warszawy
b) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
c) wyjechała za granicę
d) popełniła samobójstwo
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) w górach
b) nad włoskim jeziorem
c) nad morzem
d) na Krymie
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) tancerką
b) śpiewaczka
c) pianistką
d) aktorką
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) odkrywcza
b) zagmatwana
c) zgodna z zasadą jedności czasu
d) fragmentaryczna
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chąbiańskim
c) Chązebiańskim
d) Chązbińskim
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u Tczewskich
b) w hotelu
c) z matką
d) u kuzynki Kolichowskiego
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1936
b) 1934
c) 1935
d) 1930
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) Elżbietę
b) kucharkę
c) dozorcę
d) dzieci Joasi
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) postępowe
b) ukazane w krzywym zwierciadle
c) silnie podzielone
d) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Maurycy
b) Mateusz
c) Mieczysław
d) Marian
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) powołaną do życia w cnocie
b) miotającą się w sprzecznościach życia
c) istotną w boskim planie
d) pozbawioną zasad moralnych
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Zbigniew
b) Karol
c) Walerian
d) Marian
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) śródziemnomorskiego klimatu
b) skandali i pojedynków
c) wierności
d) dobroczynności
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) herbu szlacheckiego
b) majątku rodowego
c) sygnetu szlacheckiego
d) drzewa genealogicznego
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) przed ratuszem
b) na Placu Bankowym
c) przed kościołem farnym
d) w fabryce
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu tytoniowego
b) drukarni
c) sklepu bławatnego
d) cukierni
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) kwasem
b) trucizną
c) siarką
d) wrzątkiem
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) kwiatami
c) zarządzniem służbą
d) grą na fortepianie
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) cykliczność czasu w powieści
b) linearność czasu w powieści
c) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
d) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma niczego
b) jest pustka
c) jest tylko okrutny świat
d) nie ma miłości
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) meble
b) 500 rubli
c) bieliznę i obrusy
d) bizuterię
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) dyrektora
b) rządcy
c) urzędnika
d) administratora
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy