Granica
      Granica | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) zamknięto hutę Hettnera
b) wypuszczono kolejnych robotników
c) odbyło się polowanie w Braminie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1936
b) 1934
c) 1935
d) 1930
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) dualizm postaw
b) skandalizm
c) zdecydowanie
d) jednoznaczność postaw
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dozorcę
b) Elżbietę
c) dzieci Joasi
d) kucharkę
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) na gruźlicę
b) z głodu
c) raniona podczas robotniczej manifestacji
d) z przemęczenia
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u Tczewskich
b) z matką
c) u kuzynki Kolichowskiego
d) w hotelu
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) rejencie
b) adwokacie
c) bankierze
d) mecenasie
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) bizuterię
b) 500 rubli
c) bieliznę i obrusy
d) meble
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) sznur pereł
b) złote spinki
c) diamentowy pierscień
d) srebrny naszyjnik
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) klubu nocnego
b) sklepu bławatnego
c) kamienicy
d) cukierni
Rozwiązanie


Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) istotną w boskim planie
b) powołaną do życia w cnocie
c) pozbawioną zasad moralnych
d) miotającą się w sprzecznościach życia
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) niejasnym
b) linearnym
c) względnym
d) indywidualnym
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) prowadziła sklep tytoniowy
b) sprzedawała bieliznę
c) zajmowała się działalnością dobroczynną
d) szmuglowała bimber
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Podziwiam
b) Wierzę
c) Kocham
d) Pamiętam
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zagmatwana
b) odkrywcza
c) zgodna z zasadą jedności czasu
d) fragmentaryczna
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm motywów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) paralelizm wątków
d) schematyczność
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) w Anglii
b) we Francji
c) w Szwajcarii
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Mokrej
b) Rejtana
c) Polnej
d) Staszica
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) parterze
b) poddaszu
c) drugim piętrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) oficerem
b) rotmistrzem
c) kapitanem
d) kapelanem
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) udała się do Warszawy
b) wyjechała za granicę
c) popełniła samobójstwo
d) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Nike”
b) „Niwę”
c) „Niceę”
d) „Nawę”
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu bławatnego
b) sklepu tytoniowego
c) cukierni
d) drukarni
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) rządcy
b) administratora
c) urzędnika
d) dyrektora
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Marian
b) Maurycy
c) Mieczysław
d) Mateusz
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) jest tylko okrutny świat
b) jest pustka
c) nie ma miłości
d) nie ma niczego
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wygląd zewnetrzny
b) wypowiedzi
c) historię losów
d) działania i opinie
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) gruźlicę
b) cholerę
c) żółtaczkę
d) tyfus
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) dobroczynności
b) śródziemnomorskiego klimatu
c) wierności
d) skandali i pojedynków
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Wąbrowie
b) Boleborzy
c) Piesznie
d) Chązebnej
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) przed ratuszem
b) przed kościołem farnym
c) na Placu Bankowym
d) w fabryce
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) nieformalna szkoła wyższa
b) szkoła ucząca czarnej magii
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) miejsce spotkań młodych ludzi
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) przeznaczenie
b) Bóg
c) on sam i jego czyny
d) inny człowiek
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) grą na fortepianie
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) zarządzniem służbą
d) kwiatami
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Boleborzy
b) Hotelu Polskim
c) kamienicy Kolichowskiej
d) Warszawie
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Franza Kafkę
b) Czesława Miłosza
c) Witolda Gombrowicza
d) Brunona Schulza
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
b) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
c) kariera Zenona Ziembiewicza
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) u Tczewskich
b) w sklepie bławatnym
c) fabryce
d) cukierni
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) rybołówstwie
b) polowaniach
c) wędkarstwie
d) kłusownictwie
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) kwasem
b) wrzątkiem
c) siarką
d) trucizną
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) śpiewaczka
b) aktorką
c) pianistką
d) tancerką
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) spokój
b) szczęście
c) miłość
d) cierpienie
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
b) silnie podzielone
c) postępowe
d) ukazane w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dwadzieścia lat
b) dziewiętnaście lat
c) szesnaście lat
d) dwadzieścia dwa lata
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chąbiańskim
c) Chązebiańskim
d) Chązbińskim
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) II wojny światowej
b) I wojny swiatowej
c) powstania Wielkopolskiego
d) wojny polsko-rosyjskiej
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
b) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
c) cykliczność czasu w powieści
d) linearność czasu w powieści
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na jedzenie
b) książki
c) pieniądze na hazard
d) przybory toaletowe
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) geografem
b) biologiem
c) historykiem
d) matematykiem
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) herbu szlacheckiego
b) sygnetu szlacheckiego
c) drzewa genealogicznego
d) majątku rodowego
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) mówienia prawdy
b) zerwania z boleborzńskim światem
c) powstrzymania się od pędu ku karierze
d) podjęcia stanowczej decyzji
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) właściciel fabryki zapałek
b) posiadacz miejskiej gazowni
c) dzierżawca budynku klubu nocnego
d) najemca domu publicznego
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Walerian
b) Marian
c) Zbigniew
d) Karol
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad włoskim jeziorem
b) nad morzem
c) w górach
d) na Krymie
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) styczniu
b) listopadzie
c) maju
d) lipcu
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy
Partner serwisu: