Granica | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) wierności
b) dobroczynności
c) śródziemnomorskiego klimatu
d) skandali i pojedynków
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) na Placu Bankowym
b) przed kościołem farnym
c) przed ratuszem
d) w fabryce
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Polnej
b) Mokrej
c) Staszica
d) Rejtana
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) linearnym
b) niejasnym
c) indywidualnym
d) względnym
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) grą na fortepianie
b) zarządzniem służbą
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) kwiatami
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) kamienicy Kolichowskiej
b) Hotelu Polskim
c) Boleborzy
d) Warszawie
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) tyfus
b) cholerę
c) gruźlicę
d) żółtaczkę
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Piesznie
b) Chązebnej
c) Wąbrowie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) rządcy
b) dyrektora
c) administratora
d) urzędnika
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Podziwiam
b) Pamiętam
c) Wierzę
d) Kocham
Rozwiązanie


Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) szmuglowała bimber
b) sprzedawała bieliznę
c) zajmowała się działalnością dobroczynną
d) prowadziła sklep tytoniowy
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) książki
b) pieniądze na jedzenie
c) przybory toaletowe
d) pieniądze na hazard
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niceę”
b) „Nike”
c) „Niwę”
d) „Nawę”
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Franza Kafkę
b) Witolda Gombrowicza
c) Czesława Miłosza
d) Brunona Schulza
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u Tczewskich
b) z matką
c) w hotelu
d) u kuzynki Kolichowskiego
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) rybołówstwie
b) kłusownictwie
c) polowaniach
d) wędkarstwie
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wypowiedzi
b) działania i opinie
c) wygląd zewnetrzny
d) historię losów
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) jednoznaczność postaw
b) skandalizm
c) dualizm postaw
d) zdecydowanie
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) powstania Wielkopolskiego
b) I wojny swiatowej
c) wojny polsko-rosyjskiej
d) II wojny światowej
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) pianistką
b) śpiewaczka
c) aktorką
d) tancerką
Rozwiązanie


W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wypuszczono kolejnych robotników
b) zamknięto hutę Hettnera
c) odbyło się polowanie w Braminie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) powołaną do życia w cnocie
b) pozbawioną zasad moralnych
c) miotającą się w sprzecznościach życia
d) istotną w boskim planie
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Zbigniew
b) Walerian
c) Marian
d) Karol
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) posiadacz miejskiej gazowni
b) najemca domu publicznego
c) właściciel fabryki zapałek
d) dzierżawca budynku klubu nocnego
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) raniona podczas robotniczej manifestacji
b) na gruźlicę
c) z przemęczenia
d) z głodu
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
b) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
c) linearność czasu w powieści
d) cykliczność czasu w powieści
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) sznur pereł
b) srebrny naszyjnik
c) diamentowy pierscień
d) złote spinki
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) 500 rubli
b) bieliznę i obrusy
c) meble
d) bizuterię
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) kapitanem
b) rotmistrzem
c) oficerem
d) kapelanem
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1930
b) 1935
c) 1936
d) 1934
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma niczego
b) nie ma miłości
c) jest pustka
d) jest tylko okrutny świat
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) drugim piętrze
b) poddaszu
c) pierwszym pietrze
d) parterze
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) geografem
b) biologiem
c) historykiem
d) matematykiem
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) nieformalna szkoła wyższa
b) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
c) miejsce spotkań młodych ludzi
d) szkoła ucząca czarnej magii
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Mieczysław
b) Mateusz
c) Marian
d) Maurycy
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Francji
b) w Szwajcarii
c) we Włoszech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) cukierni
b) kamienicy
c) sklepu bławatnego
d) klubu nocnego
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) cierpienie
b) miłość
c) szczęście
d) spokój
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zgodna z zasadą jedności czasu
b) fragmentaryczna
c) odkrywcza
d) zagmatwana
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) styczniu
b) lipcu
c) maju
d) listopadzie
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) schematyczność
c) paralelizm motywów
d) paralelizm wątków
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) drzewa genealogicznego
b) sygnetu szlacheckiego
c) majątku rodowego
d) herbu szlacheckiego
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
b) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) kariera Zenona Ziembiewicza
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dziewiętnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwadzieścia dwa lata
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) kucharkę
b) dzieci Joasi
c) Elżbietę
d) dozorcę
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) wyjechała za granicę
b) popełniła samobójstwo
c) udała się do Warszawy
d) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chązebiańskim
c) Chązbińskim
d) Chąbiańskim
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) przeznaczenie
b) on sam i jego czyny
c) inny człowiek
d) Bóg
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu tytoniowego
b) sklepu bławatnego
c) cukierni
d) drukarni
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) siarką
b) kwasem
c) wrzątkiem
d) trucizną
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) w górach
b) nad morzem
c) na Krymie
d) nad włoskim jeziorem
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) cukierni
b) u Tczewskich
c) w sklepie bławatnym
d) fabryce
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) bankierze
b) adwokacie
c) mecenasie
d) rejencie
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) mówienia prawdy
b) podjęcia stanowczej decyzji
c) zerwania z boleborzńskim światem
d) powstrzymania się od pędu ku karierze
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
b) postępowe
c) silnie podzielone
d) ukazane w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy