Granica | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) istotną w boskim planie
b) powołaną do życia w cnocie
c) miotającą się w sprzecznościach życia
d) pozbawioną zasad moralnych
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) diamentowy pierscień
b) sznur pereł
c) srebrny naszyjnik
d) złote spinki
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Julian Toruciński był właścicielem:
a) drukarni
b) sklepu bławatnego
c) sklepu tytoniowego
d) cukierni
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) powstrzymania się od pędu ku karierze
b) podjęcia stanowczej decyzji
c) mówienia prawdy
d) zerwania z boleborzńskim światem
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dzieci Joasi
b) Elżbietę
c) kucharkę
d) dozorcę
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) urzędnika
b) dyrektora
c) rządcy
d) administratora
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wygląd zewnetrzny
b) wypowiedzi
c) działania i opinie
d) historię losów
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) przeznaczenie
b) Bóg
c) on sam i jego czyny
d) inny człowiek
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) kariera Zenona Ziembiewicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
d) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1936
b) 1934
c) 1935
d) 1930
Rozwiązanie


Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Witolda Gombrowicza
b) Czesława Miłosza
c) Franza Kafkę
d) Brunona Schulza
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) tyfus
b) cholerę
c) gruźlicę
d) żółtaczkę
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) w hotelu
b) u Tczewskich
c) z matką
d) u kuzynki Kolichowskiego
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) cierpienie
b) szczęście
c) miłość
d) spokój
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad włoskim jeziorem
b) na Krymie
c) nad morzem
d) w górach
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) pianistką
b) śpiewaczka
c) aktorką
d) tancerką
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na jedzenie
b) pieniądze na hazard
c) przybory toaletowe
d) książki
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Karol
b) Zbigniew
c) Marian
d) Walerian
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) rejencie
b) bankierze
c) mecenasie
d) adwokacie
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Nike”
b) „Niceę”
c) „Niwę”
d) „Nawę”
Rozwiązanie


Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) wierności
b) śródziemnomorskiego klimatu
c) skandali i pojedynków
d) dobroczynności
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) popełniła samobójstwo
b) udała się do Warszawy
c) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
d) wyjechała za granicę
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma miłości
b) jest tylko okrutny świat
c) nie ma niczego
d) jest pustka
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) kłusownictwie
b) polowaniach
c) wędkarstwie
d) rybołówstwie
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
b) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
c) linearność czasu w powieści
d) cykliczność czasu w powieści
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) na gruźlicę
b) z głodu
c) z przemęczenia
d) raniona podczas robotniczej manifestacji
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) zdecydowanie
b) skandalizm
c) dualizm postaw
d) jednoznaczność postaw
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) w fabryce
b) na Placu Bankowym
c) przed ratuszem
d) przed kościołem farnym
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Marian
b) Maurycy
c) Mateusz
d) Mieczysław
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) fabryce
b) cukierni
c) u Tczewskich
d) w sklepie bławatnym
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) majątku rodowego
b) herbu szlacheckiego
c) sygnetu szlacheckiego
d) drzewa genealogicznego
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) fragmentaryczna
b) zagmatwana
c) odkrywcza
d) zgodna z zasadą jedności czasu
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Podziwiam
b) Pamiętam
c) Wierzę
d) Kocham
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) kwiatami
c) grą na fortepianie
d) zarządzniem służbą
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) styczniu
b) lipcu
c) maju
d) listopadzie
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) klubu nocnego
b) sklepu bławatnego
c) cukierni
d) kamienicy
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) szesnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) dziewiętnaście lat
d) dwadzieścia dwa lata
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) dzierżawca budynku klubu nocnego
b) najemca domu publicznego
c) właściciel fabryki zapałek
d) posiadacz miejskiej gazowni
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Staszica
b) Mokrej
c) Polnej
d) Rejtana
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Włoszech
b) w Szwajcarii
c) w Anglii
d) we Francji
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) zamknięto hutę Hettnera
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wypuszczono kolejnych robotników
d) odbyło się polowanie w Braminie
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) matematykiem
b) historykiem
c) biologiem
d) geografem
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chązbińskim
b) Chąbiańskim
c) Chązebiańskim
d) Chąbińskim
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) linearnym
b) niejasnym
c) indywidualnym
d) względnym
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Chązebnej
b) Piesznie
c) Boleborzy
d) Wąbrowie
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) bizuterię
b) 500 rubli
c) bieliznę i obrusy
d) meble
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) parterze
b) poddaszu
c) pierwszym pietrze
d) drugim piętrze
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) zajmowała się działalnością dobroczynną
b) sprzedawała bieliznę
c) szmuglowała bimber
d) prowadziła sklep tytoniowy
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) kamienicy Kolichowskiej
b) Hotelu Polskim
c) Warszawie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) trucizną
b) kwasem
c) wrzątkiem
d) siarką
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) ukazane w krzywym zwierciadle
b) postępowe
c) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
d) silnie podzielone
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) rotmistrzem
b) kapitanem
c) oficerem
d) kapelanem
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm wątków
b) paralelizm motywów
c) schematyczność
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) miejsce spotkań młodych ludzi
b) szkoła ucząca czarnej magii
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) nieformalna szkoła wyższa
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) II wojny światowej
b) I wojny swiatowej
c) powstania Wielkopolskiego
d) wojny polsko-rosyjskiej
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy