Granica | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Akcja powieści jest:
a) zagmatwana
b) odkrywcza
c) zgodna z zasadą jedności czasu
d) fragmentaryczna
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma niczego
b) nie ma miłości
c) jest tylko okrutny świat
d) jest pustka
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) rządcy
b) administratora
c) dyrektora
d) urzędnika
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) nieformalna szkoła wyższa
b) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
c) miejsce spotkań młodych ludzi
d) szkoła ucząca czarnej magii
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) zajmowała się działalnością dobroczynną
b) sprzedawała bieliznę
c) prowadziła sklep tytoniowy
d) szmuglowała bimber
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) polowaniach
b) rybołówstwie
c) kłusownictwie
d) wędkarstwie
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) śródziemnomorskiego klimatu
b) wierności
c) dobroczynności
d) skandali i pojedynków
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) dzierżawca budynku klubu nocnego
b) właściciel fabryki zapałek
c) najemca domu publicznego
d) posiadacz miejskiej gazowni
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) mówienia prawdy
b) zerwania z boleborzńskim światem
c) powstrzymania się od pędu ku karierze
d) podjęcia stanowczej decyzji
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
b) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) kariera Zenona Ziembiewicza
Rozwiązanie


Inwersja czasowa to:
a) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
b) linearność czasu w powieści
c) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
d) cykliczność czasu w powieści
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Podziwiam
b) Wierzę
c) Kocham
d) Pamiętam
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Boleborzy
b) Chązebnej
c) Wąbrowie
d) Piesznie
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) miotającą się w sprzecznościach życia
b) istotną w boskim planie
c) powołaną do życia w cnocie
d) pozbawioną zasad moralnych
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Witolda Gombrowicza
b) Czesława Miłosza
c) Brunona Schulza
d) Franza Kafkę
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) silnie podzielone
b) ukazane w krzywym zwierciadle
c) postępowe
d) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Marian
b) Maurycy
c) Mateusz
d) Mieczysław
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chązbińskim
b) Chązebiańskim
c) Chąbiańskim
d) Chąbińskim
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) srebrny naszyjnik
b) sznur pereł
c) złote spinki
d) diamentowy pierscień
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) w górach
b) nad włoskim jeziorem
c) nad morzem
d) na Krymie
Rozwiązanie


Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) jednoznaczność postaw
b) skandalizm
c) dualizm postaw
d) zdecydowanie
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) na gruźlicę
b) z głodu
c) z przemęczenia
d) raniona podczas robotniczej manifestacji
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) II wojny światowej
b) wojny polsko-rosyjskiej
c) I wojny swiatowej
d) powstania Wielkopolskiego
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Staszica
b) Polnej
c) Mokrej
d) Rejtana
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) parterze
b) drugim piętrze
c) pierwszym pietrze
d) poddaszu
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) linearnym
b) względnym
c) niejasnym
d) indywidualnym
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) adwokacie
b) bankierze
c) mecenasie
d) rejencie
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) zarządzniem służbą
b) kwiatami
c) grą na fortepianie
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1936
b) 1930
c) 1934
d) 1935
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu bławatnego
b) cukierni
c) drukarni
d) sklepu tytoniowego
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dzieci Joasi
b) Elżbietę
c) dozorcę
d) kucharkę
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) miłość
b) spokój
c) szczęście
d) cierpienie
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) gruźlicę
b) cholerę
c) tyfus
d) żółtaczkę
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) odbyło się polowanie w Braminie
b) wypuszczono kolejnych robotników
c) zamknięto hutę Hettnera
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) z matką
b) u kuzynki Kolichowskiego
c) w hotelu
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wygląd zewnetrzny
b) działania i opinie
c) historię losów
d) wypowiedzi
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) w fabryce
b) przed kościołem farnym
c) przed ratuszem
d) na Placu Bankowym
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) bizuterię
b) meble
c) 500 rubli
d) bieliznę i obrusy
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) fabryce
b) cukierni
c) u Tczewskich
d) w sklepie bławatnym
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na hazard
b) pieniądze na jedzenie
c) książki
d) przybory toaletowe
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) szesnaście lat
b) dwadzieścia dwa lata
c) dziewiętnaście lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) biologiem
b) historykiem
c) matematykiem
d) geografem
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) klubu nocnego
b) cukierni
c) sklepu bławatnego
d) kamienicy
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) lipcu
b) styczniu
c) maju
d) listopadzie
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) aktorką
b) tancerką
c) pianistką
d) śpiewaczka
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niceę”
b) „Niwę”
c) „Nike”
d) „Nawę”
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) wrzątkiem
b) trucizną
c) kwasem
d) siarką
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Hotelu Polskim
b) Warszawie
c) kamienicy Kolichowskiej
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) inny człowiek
b) przeznaczenie
c) Bóg
d) on sam i jego czyny
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Francji
b) w Szwajcarii
c) we Włoszech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Karol
b) Walerian
c) Marian
d) Zbigniew
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) udała się do Warszawy
b) wyjechała za granicę
c) popełniła samobójstwo
d) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm wątków
b) paralelizm motywów
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) schematyczność
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) kapelanem
b) oficerem
c) kapitanem
d) rotmistrzem
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) majątku rodowego
b) sygnetu szlacheckiego
c) drzewa genealogicznego
d) herbu szlacheckiego
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy