Granica | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) udała się do Warszawy
b) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
c) popełniła samobójstwo
d) wyjechała za granicę
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1936
b) 1935
c) 1930
d) 1934
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) niejasnym
b) linearnym
c) indywidualnym
d) względnym
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dziewiętnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwadzieścia dwa lata
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) jest pustka
b) jest tylko okrutny świat
c) nie ma niczego
d) nie ma miłości
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad morzem
b) na Krymie
c) w górach
d) nad włoskim jeziorem
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wypuszczono kolejnych robotników
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) odbyło się polowanie w Braminie
d) zamknięto hutę Hettnera
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) w Szwajcarii
b) w Anglii
c) we Włoszech
d) we Francji
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) wierności
b) śródziemnomorskiego klimatu
c) dobroczynności
d) skandali i pojedynków
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) w sklepie bławatnym
b) u Tczewskich
c) fabryce
d) cukierni
Rozwiązanie


Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Chązebnej
b) Piesznie
c) Wąbrowie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) szmuglowała bimber
b) sprzedawała bieliznę
c) prowadziła sklep tytoniowy
d) zajmowała się działalnością dobroczynną
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u kuzynki Kolichowskiego
b) z matką
c) w hotelu
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) mówienia prawdy
b) podjęcia stanowczej decyzji
c) zerwania z boleborzńskim światem
d) powstrzymania się od pędu ku karierze
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) linearność czasu w powieści
b) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
c) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
d) cykliczność czasu w powieści
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chązbińskim
b) Chązebiańskim
c) Chąbiańskim
d) Chąbińskim
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm wątków
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) schematyczność
d) paralelizm motywów
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
b) nieformalna szkoła wyższa
c) szkoła ucząca czarnej magii
d) miejsce spotkań młodych ludzi
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
b) kariera Zenona Ziembiewicza
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) na Placu Bankowym
b) w fabryce
c) przed kościołem farnym
d) przed ratuszem
Rozwiązanie


Jasia Gołąbska zmarła:
a) z przemęczenia
b) na gruźlicę
c) raniona podczas robotniczej manifestacji
d) z głodu
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) trucizną
b) siarką
c) kwasem
d) wrzątkiem
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) inny człowiek
b) Bóg
c) on sam i jego czyny
d) przeznaczenie
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) I wojny swiatowej
b) wojny polsko-rosyjskiej
c) II wojny światowej
d) powstania Wielkopolskiego
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) cierpienie
b) szczęście
c) miłość
d) spokój
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) pierwszym pietrze
b) parterze
c) poddaszu
d) drugim piętrze
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niwę”
b) „Nike”
c) „Niceę”
d) „Nawę”
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) dzierżawca budynku klubu nocnego
b) właściciel fabryki zapałek
c) posiadacz miejskiej gazowni
d) najemca domu publicznego
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Witolda Gombrowicza
b) Brunona Schulza
c) Czesława Miłosza
d) Franza Kafkę
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) Elżbietę
b) kucharkę
c) dozorcę
d) dzieci Joasi
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) mecenasie
b) bankierze
c) adwokacie
d) rejencie
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu bławatnego
b) cukierni
c) sklepu tytoniowego
d) drukarni
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) śpiewaczka
b) aktorką
c) pianistką
d) tancerką
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) polowaniach
b) wędkarstwie
c) kłusownictwie
d) rybołówstwie
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Wierzę
b) Pamiętam
c) Podziwiam
d) Kocham
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wypowiedzi
b) wygląd zewnetrzny
c) historię losów
d) działania i opinie
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) kamienicy
b) klubu nocnego
c) cukierni
d) sklepu bławatnego
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) dyrektora
b) rządcy
c) urzędnika
d) administratora
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na hazard
b) przybory toaletowe
c) książki
d) pieniądze na jedzenie
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) cholerę
b) gruźlicę
c) żółtaczkę
d) tyfus
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) matematykiem
b) geografem
c) historykiem
d) biologiem
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) diamentowy pierscień
b) sznur pereł
c) srebrny naszyjnik
d) złote spinki
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Mateusz
b) Mieczysław
c) Marian
d) Maurycy
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) kwiatami
c) zarządzniem służbą
d) grą na fortepianie
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) drzewa genealogicznego
b) majątku rodowego
c) herbu szlacheckiego
d) sygnetu szlacheckiego
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) oficerem
b) kapelanem
c) rotmistrzem
d) kapitanem
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zgodna z zasadą jedności czasu
b) fragmentaryczna
c) odkrywcza
d) zagmatwana
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
b) postępowe
c) silnie podzielone
d) ukazane w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) jednoznaczność postaw
b) dualizm postaw
c) skandalizm
d) zdecydowanie
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Zbigniew
b) Walerian
c) Karol
d) Marian
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) 500 rubli
b) bieliznę i obrusy
c) bizuterię
d) meble
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Boleborzy
b) Hotelu Polskim
c) Warszawie
d) kamienicy Kolichowskiej
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) miotającą się w sprzecznościach życia
b) powołaną do życia w cnocie
c) istotną w boskim planie
d) pozbawioną zasad moralnych
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) lipcu
b) styczniu
c) listopadzie
d) maju
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Rejtana
b) Mokrej
c) Staszica
d) Polnej
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy