Granica | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
b) udała się do Warszawy
c) popełniła samobójstwo
d) wyjechała za granicę
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) książki
b) pieniądze na hazard
c) przybory toaletowe
d) pieniądze na jedzenie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u Tczewskich
b) w hotelu
c) z matką
d) u kuzynki Kolichowskiego
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Walerian
b) Karol
c) Zbigniew
d) Marian
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) historię losów
b) wypowiedzi
c) działania i opinie
d) wygląd zewnetrzny
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) sznur pereł
b) srebrny naszyjnik
c) złote spinki
d) diamentowy pierscień
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niceę”
b) „Nike”
c) „Nawę”
d) „Niwę”
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chązbińskim
b) Chąbińskim
c) Chązebiańskim
d) Chąbiańskim
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) meble
b) bizuterię
c) bieliznę i obrusy
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) cukierni
b) sklepu bławatnego
c) sklepu tytoniowego
d) drukarni
Rozwiązanie


Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) powstania Wielkopolskiego
b) I wojny swiatowej
c) II wojny światowej
d) wojny polsko-rosyjskiej
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) on sam i jego czyny
b) Bóg
c) inny człowiek
d) przeznaczenie
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) niejasnym
b) linearnym
c) względnym
d) indywidualnym
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dziewiętnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwadzieścia dwa lata
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) cholerę
b) żółtaczkę
c) tyfus
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) posiadacz miejskiej gazowni
b) dzierżawca budynku klubu nocnego
c) właściciel fabryki zapałek
d) najemca domu publicznego
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Podziwiam
b) Pamiętam
c) Wierzę
d) Kocham
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) jest tylko okrutny świat
b) jest pustka
c) nie ma niczego
d) nie ma miłości
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) dobroczynności
b) skandali i pojedynków
c) śródziemnomorskiego klimatu
d) wierności
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) oficerem
b) kapitanem
c) rotmistrzem
d) kapelanem
Rozwiązanie


Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Mokrej
b) Rejtana
c) Staszica
d) Polnej
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) wędkarstwie
b) rybołówstwie
c) polowaniach
d) kłusownictwie
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) raniona podczas robotniczej manifestacji
b) z głodu
c) z przemęczenia
d) na gruźlicę
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) dyrektora
b) rządcy
c) urzędnika
d) administratora
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Franza Kafkę
b) Witolda Gombrowicza
c) Czesława Miłosza
d) Brunona Schulza
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) sprzedawała bieliznę
b) prowadziła sklep tytoniowy
c) zajmowała się działalnością dobroczynną
d) szmuglowała bimber
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) na Placu Bankowym
b) przed kościołem farnym
c) w fabryce
d) przed ratuszem
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) parterze
b) pierwszym pietrze
c) poddaszu
d) drugim piętrze
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) miotającą się w sprzecznościach życia
b) pozbawioną zasad moralnych
c) istotną w boskim planie
d) powołaną do życia w cnocie
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) kariera Zenona Ziembiewicza
c) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
d) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Szwajcarii
d) w Anglii
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1935
b) 1930
c) 1936
d) 1934
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) zdecydowanie
b) dualizm postaw
c) skandalizm
d) jednoznaczność postaw
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) linearność czasu w powieści
b) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
c) cykliczność czasu w powieści
d) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) grą na fortepianie
b) kwiatami
c) zarządzniem służbą
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbyło się polowanie w Braminie
c) wypuszczono kolejnych robotników
d) zamknięto hutę Hettnera
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) fabryce
b) cukierni
c) u Tczewskich
d) w sklepie bławatnym
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) geografem
b) biologiem
c) matematykiem
d) historykiem
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) kamienicy
b) klubu nocnego
c) sklepu bławatnego
d) cukierni
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) kamienicy Kolichowskiej
b) Hotelu Polskim
c) Warszawie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) adwokacie
b) bankierze
c) rejencie
d) mecenasie
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) tancerką
b) aktorką
c) pianistką
d) śpiewaczka
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) postępowe
b) ukazane w krzywym zwierciadle
c) silnie podzielone
d) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) listopadzie
b) maju
c) styczniu
d) lipcu
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
b) miejsce spotkań młodych ludzi
c) nieformalna szkoła wyższa
d) szkoła ucząca czarnej magii
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Boleborzy
b) Wąbrowie
c) Piesznie
d) Chązebnej
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) w górach
b) nad włoskim jeziorem
c) nad morzem
d) na Krymie
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) paralelizm motywów
c) schematyczność
d) paralelizm wątków
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dzieci Joasi
b) dozorcę
c) Elżbietę
d) kucharkę
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) fragmentaryczna
b) zagmatwana
c) zgodna z zasadą jedności czasu
d) odkrywcza
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Maurycy
b) Mieczysław
c) Mateusz
d) Marian
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) wrzątkiem
b) trucizną
c) kwasem
d) siarką
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) herbu szlacheckiego
b) drzewa genealogicznego
c) sygnetu szlacheckiego
d) majątku rodowego
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) cierpienie
b) miłość
c) szczęście
d) spokój
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) mówienia prawdy
b) zerwania z boleborzńskim światem
c) powstrzymania się od pędu ku karierze
d) podjęcia stanowczej decyzji
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy