Granica | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Marian
b) Mieczysław
c) Maurycy
d) Mateusz
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) mecenasie
b) adwokacie
c) bankierze
d) rejencie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) grą na fortepianie
c) kwiatami
d) zarządzniem służbą
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) u Tczewskich
b) w sklepie bławatnym
c) cukierni
d) fabryce
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1936
b) 1930
c) 1934
d) 1935
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) szesnaście lat
b) dwadzieścia dwa lata
c) dziewiętnaście lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Zbigniew
b) Karol
c) Walerian
d) Marian
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chązebiańskim
b) Chąbiańskim
c) Chąbińskim
d) Chązbińskim
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) istotną w boskim planie
b) pozbawioną zasad moralnych
c) powołaną do życia w cnocie
d) miotającą się w sprzecznościach życia
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wypuszczono kolejnych robotników
b) zamknięto hutę Hettnera
c) odbyło się polowanie w Braminie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


Adela zmarła na:
a) żółtaczkę
b) tyfus
c) cholerę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) trucizną
b) wrzątkiem
c) kwasem
d) siarką
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) majątku rodowego
b) drzewa genealogicznego
c) herbu szlacheckiego
d) sygnetu szlacheckiego
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) listopadzie
b) styczniu
c) maju
d) lipcu
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) najemca domu publicznego
b) dzierżawca budynku klubu nocnego
c) posiadacz miejskiej gazowni
d) właściciel fabryki zapałek
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) z przemęczenia
b) raniona podczas robotniczej manifestacji
c) z głodu
d) na gruźlicę
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) w Anglii
b) w Szwajcarii
c) we Francji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Polnej
b) Mokrej
c) Staszica
d) Rejtana
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) przed kościołem farnym
b) na Placu Bankowym
c) w fabryce
d) przed ratuszem
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu bławatnego
b) sklepu tytoniowego
c) drukarni
d) cukierni
Rozwiązanie


Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) kamienicy Kolichowskiej
b) Boleborzy
c) Warszawie
d) Hotelu Polskim
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Nawę”
b) „Nike”
c) „Niceę”
d) „Niwę”
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) prowadziła sklep tytoniowy
b) sprzedawała bieliznę
c) zajmowała się działalnością dobroczynną
d) szmuglowała bimber
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) niejasnym
b) indywidualnym
c) linearnym
d) względnym
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) pierwszym pietrze
b) drugim piętrze
c) parterze
d) poddaszu
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) popełniła samobójstwo
b) udała się do Warszawy
c) wyjechała za granicę
d) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Piesznie
b) Boleborzy
c) Chązebnej
d) Wąbrowie
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) książki
b) przybory toaletowe
c) pieniądze na jedzenie
d) pieniądze na hazard
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) skandali i pojedynków
b) wierności
c) dobroczynności
d) śródziemnomorskiego klimatu
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) bizuterię
b) 500 rubli
c) bieliznę i obrusy
d) meble
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zagmatwana
b) zgodna z zasadą jedności czasu
c) odkrywcza
d) fragmentaryczna
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) dyrektora
b) rządcy
c) urzędnika
d) administratora
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) rybołówstwie
b) kłusownictwie
c) polowaniach
d) wędkarstwie
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) zdecydowanie
b) jednoznaczność postaw
c) skandalizm
d) dualizm postaw
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) silnie podzielone
b) postępowe
c) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
d) ukazane w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) spokój
b) miłość
c) szczęście
d) cierpienie
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) klubu nocnego
b) kamienicy
c) sklepu bławatnego
d) cukierni
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Kocham
b) Podziwiam
c) Pamiętam
d) Wierzę
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) schematyczność
b) paralelizm motywów
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) paralelizm wątków
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dozorcę
b) dzieci Joasi
c) kucharkę
d) Elżbietę
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) miejsce spotkań młodych ludzi
b) szkoła ucząca czarnej magii
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) nieformalna szkoła wyższa
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) tancerką
b) śpiewaczka
c) pianistką
d) aktorką
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad włoskim jeziorem
b) na Krymie
c) nad morzem
d) w górach
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) działania i opinie
b) wygląd zewnetrzny
c) historię losów
d) wypowiedzi
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) kapelanem
b) kapitanem
c) oficerem
d) rotmistrzem
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) mówienia prawdy
b) podjęcia stanowczej decyzji
c) powstrzymania się od pędu ku karierze
d) zerwania z boleborzńskim światem
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma niczego
b) nie ma miłości
c) jest tylko okrutny świat
d) jest pustka
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) linearność czasu w powieści
b) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
c) cykliczność czasu w powieści
d) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) Bóg
b) inny człowiek
c) przeznaczenie
d) on sam i jego czyny
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) historykiem
b) matematykiem
c) biologiem
d) geografem
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) diamentowy pierscień
b) srebrny naszyjnik
c) sznur pereł
d) złote spinki
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Czesława Miłosza
b) Witolda Gombrowicza
c) Brunona Schulza
d) Franza Kafkę
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) z matką
b) u kuzynki Kolichowskiego
c) w hotelu
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
b) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
c) kariera Zenona Ziembiewicza
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) I wojny swiatowej
b) powstania Wielkopolskiego
c) II wojny światowej
d) wojny polsko-rosyjskiej
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy