Granica | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Boleborzy
b) Piesznie
c) Chązebnej
d) Wąbrowie
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Marian
b) Zbigniew
c) Karol
d) Walerian
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) wojny polsko-rosyjskiej
b) II wojny światowej
c) I wojny swiatowej
d) powstania Wielkopolskiego
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) z przemęczenia
b) z głodu
c) raniona podczas robotniczej manifestacji
d) na gruźlicę
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) kwiatami
c) grą na fortepianie
d) zarządzniem służbą
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) cukierni
b) fabryce
c) u Tczewskich
d) w sklepie bławatnym
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Czesława Miłosza
b) Franza Kafkę
c) Brunona Schulza
d) Witolda Gombrowicza
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) w górach
b) na Krymie
c) nad morzem
d) nad włoskim jeziorem
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) listopadzie
b) styczniu
c) maju
d) lipcu
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Mokrej
b) Rejtana
c) Polnej
d) Staszica
Rozwiązanie


Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) silnie podzielone
b) postępowe
c) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
d) ukazane w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) posiadacz miejskiej gazowni
b) właściciel fabryki zapałek
c) najemca domu publicznego
d) dzierżawca budynku klubu nocnego
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) drugim piętrze
b) pierwszym pietrze
c) poddaszu
d) parterze
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) podjęcia stanowczej decyzji
b) zerwania z boleborzńskim światem
c) powstrzymania się od pędu ku karierze
d) mówienia prawdy
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) dyrektora
b) urzędnika
c) rządcy
d) administratora
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) sznur pereł
b) diamentowy pierscień
c) srebrny naszyjnik
d) złote spinki
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) jest pustka
b) nie ma niczego
c) jest tylko okrutny świat
d) nie ma miłości
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) matematykiem
b) biologiem
c) geografem
d) historykiem
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Boleborzy
b) Warszawie
c) Hotelu Polskim
d) kamienicy Kolichowskiej
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) względnym
b) indywidualnym
c) linearnym
d) niejasnym
Rozwiązanie


Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wypowiedzi
b) historię losów
c) działania i opinie
d) wygląd zewnetrzny
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) wyjechała za granicę
b) udała się do Warszawy
c) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
d) popełniła samobójstwo
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) rotmistrzem
b) kapitanem
c) oficerem
d) kapelanem
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dwadzieścia lat
b) dwadzieścia dwa lata
c) dziewiętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) przed ratuszem
b) na Placu Bankowym
c) przed kościołem farnym
d) w fabryce
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) meble
b) 500 rubli
c) bieliznę i obrusy
d) bizuterię
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) klubu nocnego
b) sklepu bławatnego
c) kamienicy
d) cukierni
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) wrzątkiem
b) kwasem
c) siarką
d) trucizną
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbyło się polowanie w Braminie
c) zamknięto hutę Hettnera
d) wypuszczono kolejnych robotników
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Nawę”
b) „Niwę”
c) „Nike”
d) „Niceę”
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zagmatwana
b) fragmentaryczna
c) zgodna z zasadą jedności czasu
d) odkrywcza
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) kucharkę
b) dozorcę
c) Elżbietę
d) dzieci Joasi
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) on sam i jego czyny
b) przeznaczenie
c) Bóg
d) inny człowiek
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) szmuglowała bimber
b) zajmowała się działalnością dobroczynną
c) prowadziła sklep tytoniowy
d) sprzedawała bieliznę
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) żółtaczkę
b) cholerę
c) gruźlicę
d) tyfus
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1935
b) 1936
c) 1930
d) 1934
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Mieczysław
b) Mateusz
c) Marian
d) Maurycy
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
b) linearność czasu w powieści
c) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
d) cykliczność czasu w powieści
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) jednoznaczność postaw
b) skandalizm
c) zdecydowanie
d) dualizm postaw
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) miłość
b) spokój
c) szczęście
d) cierpienie
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) przybory toaletowe
b) książki
c) pieniądze na hazard
d) pieniądze na jedzenie
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) dobroczynności
b) skandali i pojedynków
c) śródziemnomorskiego klimatu
d) wierności
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) miejsce spotkań młodych ludzi
b) nieformalna szkoła wyższa
c) szkoła ucząca czarnej magii
d) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) rejencie
b) mecenasie
c) bankierze
d) adwokacie
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) wędkarstwie
b) rybołówstwie
c) kłusownictwie
d) polowaniach
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu tytoniowego
b) drukarni
c) sklepu bławatnego
d) cukierni
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) kariera Zenona Ziembiewicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
d) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) z matką
b) w hotelu
c) u Tczewskich
d) u kuzynki Kolichowskiego
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) w Szwajcarii
b) w Anglii
c) we Włoszech
d) we Francji
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) powołaną do życia w cnocie
b) miotającą się w sprzecznościach życia
c) istotną w boskim planie
d) pozbawioną zasad moralnych
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) schematyczność
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) paralelizm motywów
d) paralelizm wątków
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbiańskim
b) Chązebiańskim
c) Chąbińskim
d) Chązbińskim
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) tancerką
b) śpiewaczka
c) aktorką
d) pianistką
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) herbu szlacheckiego
b) sygnetu szlacheckiego
c) drzewa genealogicznego
d) majątku rodowego
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Wierzę
b) Pamiętam
c) Podziwiam
d) Kocham
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy