Granica | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niceę”
b) „Nawę”
c) „Nike”
d) „Niwę”
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) szczęście
b) spokój
c) cierpienie
d) miłość
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zamknięto hutę Hettnera
c) wypuszczono kolejnych robotników
d) odbyło się polowanie w Braminie
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma niczego
b) nie ma miłości
c) jest tylko okrutny świat
d) jest pustka
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) inny człowiek
b) Bóg
c) przeznaczenie
d) on sam i jego czyny
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) dualizm postaw
b) skandalizm
c) jednoznaczność postaw
d) zdecydowanie
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) cukierni
b) sklepu tytoniowego
c) drukarni
d) sklepu bławatnego
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) diamentowy pierscień
b) złote spinki
c) srebrny naszyjnik
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
b) cykliczność czasu w powieści
c) linearność czasu w powieści
d) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) powstrzymania się od pędu ku karierze
b) zerwania z boleborzńskim światem
c) podjęcia stanowczej decyzji
d) mówienia prawdy
Rozwiązanie


Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Marian
b) Maurycy
c) Mieczysław
d) Mateusz
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) pianistką
b) śpiewaczka
c) tancerką
d) aktorką
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) bizuterię
b) bieliznę i obrusy
c) 500 rubli
d) meble
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zgodna z zasadą jedności czasu
b) fragmentaryczna
c) zagmatwana
d) odkrywcza
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) działania i opinie
b) historię losów
c) wygląd zewnetrzny
d) wypowiedzi
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) tyfus
b) żółtaczkę
c) cholerę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chąbiańskim
c) Chązebiańskim
d) Chązbińskim
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) właściciel fabryki zapałek
b) posiadacz miejskiej gazowni
c) dzierżawca budynku klubu nocnego
d) najemca domu publicznego
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) dyrektora
b) administratora
c) rządcy
d) urzędnika
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) maju
b) lipcu
c) styczniu
d) listopadzie
Rozwiązanie


Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dwadzieścia lat
b) dziewiętnaście lat
c) dwadzieścia dwa lata
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad morzem
b) w górach
c) na Krymie
d) nad włoskim jeziorem
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1930
b) 1934
c) 1935
d) 1936
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) drzewa genealogicznego
b) sygnetu szlacheckiego
c) herbu szlacheckiego
d) majątku rodowego
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) na gruźlicę
b) z przemęczenia
c) raniona podczas robotniczej manifestacji
d) z głodu
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Mokrej
b) Polnej
c) Staszica
d) Rejtana
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) w hotelu
b) u kuzynki Kolichowskiego
c) u Tczewskich
d) z matką
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Chązebnej
b) Boleborzy
c) Piesznie
d) Wąbrowie
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) postępowe
b) ukazane w krzywym zwierciadle
c) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
d) silnie podzielone
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Anglii
d) w Szwajcarii
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dozorcę
b) kucharkę
c) Elżbietę
d) dzieci Joasi
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) zajmowała się działalnością dobroczynną
b) sprzedawała bieliznę
c) prowadziła sklep tytoniowy
d) szmuglowała bimber
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) klubu nocnego
b) cukierni
c) kamienicy
d) sklepu bławatnego
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Kocham
b) Wierzę
c) Pamiętam
d) Podziwiam
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) matematykiem
b) biologiem
c) historykiem
d) geografem
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) szkoła ucząca czarnej magii
b) miejsce spotkań młodych ludzi
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) nieformalna szkoła wyższa
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) względnym
b) linearnym
c) indywidualnym
d) niejasnym
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na jedzenie
b) książki
c) przybory toaletowe
d) pieniądze na hazard
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) kamienicy Kolichowskiej
b) Warszawie
c) Boleborzy
d) Hotelu Polskim
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) zarządzniem służbą
b) grą na fortepianie
c) kwiatami
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) siarką
b) trucizną
c) wrzątkiem
d) kwasem
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) kapelanem
b) oficerem
c) rotmistrzem
d) kapitanem
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) w sklepie bławatnym
b) cukierni
c) fabryce
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) schematyczność
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) paralelizm wątków
d) paralelizm motywów
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) II wojny światowej
b) wojny polsko-rosyjskiej
c) powstania Wielkopolskiego
d) I wojny swiatowej
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) miotającą się w sprzecznościach życia
b) powołaną do życia w cnocie
c) istotną w boskim planie
d) pozbawioną zasad moralnych
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) na Placu Bankowym
b) przed ratuszem
c) w fabryce
d) przed kościołem farnym
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) drugim piętrze
b) pierwszym pietrze
c) poddaszu
d) parterze
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) skandali i pojedynków
b) wierności
c) śródziemnomorskiego klimatu
d) dobroczynności
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Witolda Gombrowicza
b) Czesława Miłosza
c) Franza Kafkę
d) Brunona Schulza
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) adwokacie
b) rejencie
c) mecenasie
d) bankierze
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Zbigniew
b) Marian
c) Karol
d) Walerian
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) wędkarstwie
b) rybołówstwie
c) polowaniach
d) kłusownictwie
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
c) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
d) kariera Zenona Ziembiewicza
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) udała się do Warszawy
b) popełniła samobójstwo
c) wyjechała za granicę
d) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy