Granica | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Akcja powieści jest:
a) odkrywcza
b) fragmentaryczna
c) zgodna z zasadą jedności czasu
d) zagmatwana
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dziewiętnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) dwadzieścia dwa lata
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Witolda Gombrowicza
b) Franza Kafkę
c) Brunona Schulza
d) Czesława Miłosza
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
b) linearność czasu w powieści
c) cykliczność czasu w powieści
d) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niwę”
b) „Niceę”
c) „Nawę”
d) „Nike”
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) drzewa genealogicznego
b) herbu szlacheckiego
c) majątku rodowego
d) sygnetu szlacheckiego
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) rotmistrzem
b) kapelanem
c) oficerem
d) kapitanem
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) w sklepie bławatnym
b) cukierni
c) u Tczewskich
d) fabryce
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) maju
b) styczniu
c) lipcu
d) listopadzie
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Maurycy
b) Mateusz
c) Mieczysław
d) Marian
Rozwiązanie


Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) jest tylko okrutny świat
b) jest pustka
c) nie ma miłości
d) nie ma niczego
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) pozbawioną zasad moralnych
b) istotną w boskim planie
c) powołaną do życia w cnocie
d) miotającą się w sprzecznościach życia
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) w Anglii
b) w Szwajcarii
c) we Włoszech
d) we Francji
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dzieci Joasi
b) kucharkę
c) dozorcę
d) Elżbietę
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) sznur pereł
b) diamentowy pierscień
c) srebrny naszyjnik
d) złote spinki
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu bławatnego
b) cukierni
c) drukarni
d) sklepu tytoniowego
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) dualizm postaw
b) zdecydowanie
c) jednoznaczność postaw
d) skandalizm
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) siarką
b) trucizną
c) kwasem
d) wrzątkiem
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) wojny polsko-rosyjskiej
b) II wojny światowej
c) I wojny swiatowej
d) powstania Wielkopolskiego
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) śródziemnomorskiego klimatu
b) dobroczynności
c) wierności
d) skandali i pojedynków
Rozwiązanie


Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) cierpienie
b) spokój
c) szczęście
d) miłość
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Polnej
b) Staszica
c) Mokrej
d) Rejtana
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) z matką
b) w hotelu
c) u Tczewskich
d) u kuzynki Kolichowskiego
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) zamknięto hutę Hettnera
b) wypuszczono kolejnych robotników
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbyło się polowanie w Braminie
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) raniona podczas robotniczej manifestacji
b) z przemęczenia
c) na gruźlicę
d) z głodu
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbiańskim
b) Chąbińskim
c) Chązbińskim
d) Chązebiańskim
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) historykiem
b) geografem
c) matematykiem
d) biologiem
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na jedzenie
b) pieniądze na hazard
c) książki
d) przybory toaletowe
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) polowaniach
b) kłusownictwie
c) rybołówstwie
d) wędkarstwie
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Marian
b) Karol
c) Zbigniew
d) Walerian
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) kariera Zenona Ziembiewicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
d) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) szkoła ucząca czarnej magii
b) miejsce spotkań młodych ludzi
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) nieformalna szkoła wyższa
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) zarządzniem służbą
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) kwiatami
d) grą na fortepianie
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) Bóg
b) przeznaczenie
c) inny człowiek
d) on sam i jego czyny
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) gruźlicę
b) tyfus
c) cholerę
d) żółtaczkę
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) historię losów
b) działania i opinie
c) wypowiedzi
d) wygląd zewnetrzny
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Wąbrowie
b) Piesznie
c) Chązebnej
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) administratora
b) rządcy
c) urzędnika
d) dyrektora
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) zajmowała się działalnością dobroczynną
b) prowadziła sklep tytoniowy
c) szmuglowała bimber
d) sprzedawała bieliznę
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1930
b) 1934
c) 1935
d) 1936
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Hotelu Polskim
b) kamienicy Kolichowskiej
c) Warszawie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) przed ratuszem
b) w fabryce
c) przed kościołem farnym
d) na Placu Bankowym
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) bieliznę i obrusy
b) bizuterię
c) meble
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) adwokacie
b) bankierze
c) rejencie
d) mecenasie
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) linearnym
b) indywidualnym
c) niejasnym
d) względnym
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Podziwiam
b) Kocham
c) Wierzę
d) Pamiętam
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) aktorką
b) tancerką
c) śpiewaczka
d) pianistką
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) podjęcia stanowczej decyzji
b) zerwania z boleborzńskim światem
c) powstrzymania się od pędu ku karierze
d) mówienia prawdy
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) właściciel fabryki zapałek
b) dzierżawca budynku klubu nocnego
c) najemca domu publicznego
d) posiadacz miejskiej gazowni
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm motywów
b) paralelizm wątków
c) schematyczność
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) klubu nocnego
b) sklepu bławatnego
c) kamienicy
d) cukierni
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
b) wyjechała za granicę
c) popełniła samobójstwo
d) udała się do Warszawy
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) pierwszym pietrze
b) drugim piętrze
c) poddaszu
d) parterze
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad morzem
b) w górach
c) na Krymie
d) nad włoskim jeziorem
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) silnie podzielone
b) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
c) postępowe
d) ukazane w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy