Granica
      Granica | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niwę”
b) „Nawę”
c) „Niceę”
d) „Nike”
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) na Krymie
b) w górach
c) nad włoskim jeziorem
d) nad morzem
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Pamiętam
b) Kocham
c) Podziwiam
d) Wierzę
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) kariera Zenona Ziembiewicza
c) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
d) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) urzędnika
b) rządcy
c) administratora
d) dyrektora
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) oficerem
b) kapitanem
c) kapelanem
d) rotmistrzem
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Mateusz
b) Marian
c) Maurycy
d) Mieczysław
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) pozbawioną zasad moralnych
b) istotną w boskim planie
c) powołaną do życia w cnocie
d) miotającą się w sprzecznościach życia
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) miejsce spotkań młodych ludzi
b) szkoła ucząca czarnej magii
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) nieformalna szkoła wyższa
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) działania i opinie
b) wypowiedzi
c) wygląd zewnetrzny
d) historię losów
Rozwiązanie


Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) szczęście
b) cierpienie
c) miłość
d) spokój
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) właściciel fabryki zapałek
b) dzierżawca budynku klubu nocnego
c) posiadacz miejskiej gazowni
d) najemca domu publicznego
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) wierności
b) dobroczynności
c) skandali i pojedynków
d) śródziemnomorskiego klimatu
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na jedzenie
b) przybory toaletowe
c) pieniądze na hazard
d) książki
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Francji
b) w Szwajcarii
c) w Anglii
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu bławatnego
b) drukarni
c) sklepu tytoniowego
d) cukierni
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) linearnym
b) niejasnym
c) względnym
d) indywidualnym
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma niczego
b) jest tylko okrutny świat
c) jest pustka
d) nie ma miłości
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chązbińskim
c) Chązebiańskim
d) Chąbiańskim
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Witolda Gombrowicza
b) Czesława Miłosza
c) Franza Kafkę
d) Brunona Schulza
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) aktorką
b) śpiewaczka
c) tancerką
d) pianistką
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) powstrzymania się od pędu ku karierze
b) mówienia prawdy
c) podjęcia stanowczej decyzji
d) zerwania z boleborzńskim światem
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u Tczewskich
b) u kuzynki Kolichowskiego
c) w hotelu
d) z matką
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) diamentowy pierscień
b) złote spinki
c) srebrny naszyjnik
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zgodna z zasadą jedności czasu
b) zagmatwana
c) fragmentaryczna
d) odkrywcza
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) fabryce
b) cukierni
c) w sklepie bławatnym
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) Bóg
b) przeznaczenie
c) inny człowiek
d) on sam i jego czyny
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Chązebnej
b) Piesznie
c) Boleborzy
d) Wąbrowie
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) wyjechała za granicę
b) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
c) udała się do Warszawy
d) popełniła samobójstwo
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) geografem
b) biologiem
c) historykiem
d) matematykiem
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dozorcę
b) kucharkę
c) Elżbietę
d) dzieci Joasi
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) zarządzniem służbą
b) grą na fortepianie
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) kwiatami
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) cukierni
b) klubu nocnego
c) sklepu bławatnego
d) kamienicy
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) wędkarstwie
b) rybołówstwie
c) polowaniach
d) kłusownictwie
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
b) cykliczność czasu w powieści
c) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
d) linearność czasu w powieści
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) szmuglowała bimber
b) zajmowała się działalnością dobroczynną
c) sprzedawała bieliznę
d) prowadziła sklep tytoniowy
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) rejencie
b) adwokacie
c) mecenasie
d) bankierze
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1935
b) 1934
c) 1930
d) 1936
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) maju
b) styczniu
c) listopadzie
d) lipcu
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) kamienicy Kolichowskiej
b) Hotelu Polskim
c) Warszawie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) I wojny swiatowej
b) powstania Wielkopolskiego
c) II wojny światowej
d) wojny polsko-rosyjskiej
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) ukazane w krzywym zwierciadle
b) silnie podzielone
c) postępowe
d) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) meble
b) bizuterię
c) bieliznę i obrusy
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Marian
b) Walerian
c) Karol
d) Zbigniew
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) żółtaczkę
b) cholerę
c) tyfus
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) wrzątkiem
b) kwasem
c) trucizną
d) siarką
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dwadzieścia dwa lata
b) dwadzieścia lat
c) szesnaście lat
d) dziewiętnaście lat
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) pierwszym pietrze
b) parterze
c) poddaszu
d) drugim piętrze
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wypuszczono kolejnych robotników
c) odbyło się polowanie w Braminie
d) zamknięto hutę Hettnera
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) z głodu
b) na gruźlicę
c) raniona podczas robotniczej manifestacji
d) z przemęczenia
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) majątku rodowego
b) herbu szlacheckiego
c) sygnetu szlacheckiego
d) drzewa genealogicznego
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) skandalizm
b) dualizm postaw
c) zdecydowanie
d) jednoznaczność postaw
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) w fabryce
b) przed ratuszem
c) przed kościołem farnym
d) na Placu Bankowym
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Mokrej
b) Rejtana
c) Polnej
d) Staszica
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm wątków
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) paralelizm motywów
d) schematyczność
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy
Partner serwisu: