Granica | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) szesnaście lat
b) dziewiętnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) dwadzieścia dwa lata
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) poddaszu
b) parterze
c) pierwszym pietrze
d) drugim piętrze
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) I wojny swiatowej
b) powstania Wielkopolskiego
c) wojny polsko-rosyjskiej
d) II wojny światowej
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Witolda Gombrowicza
b) Franza Kafkę
c) Czesława Miłosza
d) Brunona Schulza
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) dyrektora
b) administratora
c) urzędnika
d) rządcy
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
b) cykliczność czasu w powieści
c) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
d) linearność czasu w powieści
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) wrzątkiem
b) siarką
c) kwasem
d) trucizną
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Marian
b) Karol
c) Zbigniew
d) Walerian
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) kariera Zenona Ziembiewicza
b) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
c) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Hotelu Polskim
b) Boleborzy
c) kamienicy Kolichowskiej
d) Warszawie
Rozwiązanie


Julian Toruciński był właścicielem:
a) drukarni
b) sklepu tytoniowego
c) sklepu bławatnego
d) cukierni
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1936
b) 1934
c) 1935
d) 1930
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) w fabryce
b) na Placu Bankowym
c) przed ratuszem
d) przed kościołem farnym
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) względnym
b) indywidualnym
c) linearnym
d) niejasnym
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wypowiedzi
b) działania i opinie
c) wygląd zewnetrzny
d) historię losów
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) on sam i jego czyny
b) inny człowiek
c) przeznaczenie
d) Bóg
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wypuszczono kolejnych robotników
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zamknięto hutę Hettnera
d) odbyło się polowanie w Braminie
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) odkrywcza
b) fragmentaryczna
c) zgodna z zasadą jedności czasu
d) zagmatwana
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) z głodu
b) raniona podczas robotniczej manifestacji
c) na gruźlicę
d) z przemęczenia
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) w górach
b) nad morzem
c) na Krymie
d) nad włoskim jeziorem
Rozwiązanie


Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) zarządzniem służbą
c) grą na fortepianie
d) kwiatami
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) posiadacz miejskiej gazowni
b) najemca domu publicznego
c) dzierżawca budynku klubu nocnego
d) właściciel fabryki zapałek
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Piesznie
b) Wąbrowie
c) Chązebnej
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm motywów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) paralelizm wątków
d) schematyczność
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) styczniu
b) listopadzie
c) lipcu
d) maju
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) śródziemnomorskiego klimatu
b) dobroczynności
c) wierności
d) skandali i pojedynków
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u kuzynki Kolichowskiego
b) u Tczewskich
c) z matką
d) w hotelu
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) sprzedawała bieliznę
b) prowadziła sklep tytoniowy
c) zajmowała się działalnością dobroczynną
d) szmuglowała bimber
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Francji
b) w Szwajcarii
c) we Włoszech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) ukazane w krzywym zwierciadle
b) silnie podzielone
c) postępowe
d) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chązebiańskim
c) Chązbińskim
d) Chąbiańskim
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Pamiętam
b) Wierzę
c) Kocham
d) Podziwiam
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) istotną w boskim planie
b) pozbawioną zasad moralnych
c) powołaną do życia w cnocie
d) miotającą się w sprzecznościach życia
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) powstrzymania się od pędu ku karierze
b) zerwania z boleborzńskim światem
c) podjęcia stanowczej decyzji
d) mówienia prawdy
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) fabryce
b) u Tczewskich
c) w sklepie bławatnym
d) cukierni
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Mieczysław
b) Maurycy
c) Mateusz
d) Marian
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Nike”
b) „Niwę”
c) „Nawę”
d) „Niceę”
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) diamentowy pierscień
b) złote spinki
c) srebrny naszyjnik
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) tyfus
b) cholerę
c) gruźlicę
d) żółtaczkę
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) 500 rubli
b) bizuterię
c) meble
d) bieliznę i obrusy
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) rotmistrzem
b) oficerem
c) kapelanem
d) kapitanem
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Polnej
b) Rejtana
c) Mokrej
d) Staszica
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) wędkarstwie
b) polowaniach
c) kłusownictwie
d) rybołówstwie
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma niczego
b) jest tylko okrutny świat
c) jest pustka
d) nie ma miłości
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) książki
b) przybory toaletowe
c) pieniądze na jedzenie
d) pieniądze na hazard
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) sygnetu szlacheckiego
b) herbu szlacheckiego
c) majątku rodowego
d) drzewa genealogicznego
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) śpiewaczka
b) tancerką
c) pianistką
d) aktorką
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) jednoznaczność postaw
b) skandalizm
c) dualizm postaw
d) zdecydowanie
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) biologiem
b) historykiem
c) geografem
d) matematykiem
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) mecenasie
b) adwokacie
c) bankierze
d) rejencie
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) sklepu bławatnego
b) klubu nocnego
c) cukierni
d) kamienicy
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dozorcę
b) dzieci Joasi
c) Elżbietę
d) kucharkę
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) nieformalna szkoła wyższa
b) szkoła ucząca czarnej magii
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) miejsce spotkań młodych ludzi
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
b) udała się do Warszawy
c) popełniła samobójstwo
d) wyjechała za granicę
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) miłość
b) szczęście
c) spokój
d) cierpienie
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy