Granica | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) matematykiem
b) geografem
c) biologiem
d) historykiem
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Franza Kafkę
b) Brunona Schulza
c) Czesława Miłosza
d) Witolda Gombrowicza
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Mokrej
b) Staszica
c) Polnej
d) Rejtana
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) popełniła samobójstwo
b) udała się do Warszawy
c) wyjechała za granicę
d) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) zamknięto hutę Hettnera
b) wypuszczono kolejnych robotników
c) odbyło się polowanie w Braminie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) przed kościołem farnym
b) w fabryce
c) na Placu Bankowym
d) przed ratuszem
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) z przemęczenia
b) raniona podczas robotniczej manifestacji
c) z głodu
d) na gruźlicę
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) powstania Wielkopolskiego
b) I wojny swiatowej
c) wojny polsko-rosyjskiej
d) II wojny światowej
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Pamiętam
b) Podziwiam
c) Kocham
d) Wierzę
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Nawę”
b) „Niwę”
c) „Niceę”
d) „Nike”
Rozwiązanie


Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) kwiatami
c) grą na fortepianie
d) zarządzniem służbą
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) rządcy
b) urzędnika
c) dyrektora
d) administratora
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) spokój
b) szczęście
c) cierpienie
d) miłość
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) meble
b) 500 rubli
c) bizuterię
d) bieliznę i obrusy
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma miłości
b) nie ma niczego
c) jest tylko okrutny świat
d) jest pustka
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm motywów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) schematyczność
d) paralelizm wątków
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) rejencie
b) mecenasie
c) bankierze
d) adwokacie
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zagmatwana
b) zgodna z zasadą jedności czasu
c) fragmentaryczna
d) odkrywcza
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) siarką
b) wrzątkiem
c) kwasem
d) trucizną
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) tancerką
b) pianistką
c) śpiewaczka
d) aktorką
Rozwiązanie


Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) zajmowała się działalnością dobroczynną
b) prowadziła sklep tytoniowy
c) sprzedawała bieliznę
d) szmuglowała bimber
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) kapelanem
b) oficerem
c) kapitanem
d) rotmistrzem
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) sklepu bławatnego
b) cukierni
c) kamienicy
d) klubu nocnego
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) miotającą się w sprzecznościach życia
b) pozbawioną zasad moralnych
c) powołaną do życia w cnocie
d) istotną w boskim planie
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) z matką
b) w hotelu
c) u Tczewskich
d) u kuzynki Kolichowskiego
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Boleborzy
b) Wąbrowie
c) Piesznie
d) Chązebnej
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) w Anglii
b) w Szwajcarii
c) we Francji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) dobroczynności
b) skandali i pojedynków
c) śródziemnomorskiego klimatu
d) wierności
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Marian
b) Maurycy
c) Mateusz
d) Mieczysław
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) zdecydowanie
b) jednoznaczność postaw
c) dualizm postaw
d) skandalizm
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) cykliczność czasu w powieści
b) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
c) linearność czasu w powieści
d) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Zbigniew
b) Marian
c) Walerian
d) Karol
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) linearnym
b) niejasnym
c) względnym
d) indywidualnym
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dozorcę
b) Elżbietę
c) kucharkę
d) dzieci Joasi
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chązbińskim
b) Chąbiańskim
c) Chąbińskim
d) Chązebiańskim
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
b) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
c) kariera Zenona Ziembiewicza
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) posiadacz miejskiej gazowni
b) dzierżawca budynku klubu nocnego
c) właściciel fabryki zapałek
d) najemca domu publicznego
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dwadzieścia dwa lata
b) dziewiętnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) drukarni
b) sklepu bławatnego
c) cukierni
d) sklepu tytoniowego
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) srebrny naszyjnik
b) sznur pereł
c) złote spinki
d) diamentowy pierscień
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) żółtaczkę
b) gruźlicę
c) cholerę
d) tyfus
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wygląd zewnetrzny
b) działania i opinie
c) historię losów
d) wypowiedzi
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) silnie podzielone
b) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
c) postępowe
d) ukazane w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) on sam i jego czyny
b) inny człowiek
c) przeznaczenie
d) Bóg
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1934
b) 1930
c) 1936
d) 1935
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) szkoła ucząca czarnej magii
b) nieformalna szkoła wyższa
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) miejsce spotkań młodych ludzi
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) styczniu
b) listopadzie
c) lipcu
d) maju
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Warszawie
b) kamienicy Kolichowskiej
c) Hotelu Polskim
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) powstrzymania się od pędu ku karierze
b) zerwania z boleborzńskim światem
c) podjęcia stanowczej decyzji
d) mówienia prawdy
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) polowaniach
b) rybołówstwie
c) wędkarstwie
d) kłusownictwie
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) w sklepie bławatnym
b) cukierni
c) fabryce
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) poddaszu
b) parterze
c) pierwszym pietrze
d) drugim piętrze
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) drzewa genealogicznego
b) majątku rodowego
c) herbu szlacheckiego
d) sygnetu szlacheckiego
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) przybory toaletowe
b) książki
c) pieniądze na jedzenie
d) pieniądze na hazard
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) na Krymie
b) nad włoskim jeziorem
c) w górach
d) nad morzem
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy