Granica | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) działania i opinie
b) wygląd zewnetrzny
c) historię losów
d) wypowiedzi
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) w sklepie bławatnym
b) u Tczewskich
c) fabryce
d) cukierni
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm motywów
b) paralelizm wątków
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) schematyczność
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) sygnetu szlacheckiego
b) drzewa genealogicznego
c) majątku rodowego
d) herbu szlacheckiego
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) bizuterię
b) meble
c) 500 rubli
d) bieliznę i obrusy
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) aktorką
b) śpiewaczka
c) pianistką
d) tancerką
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) srebrny naszyjnik
b) sznur pereł
c) diamentowy pierscień
d) złote spinki
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) rejencie
b) bankierze
c) mecenasie
d) adwokacie
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) na Krymie
b) w górach
c) nad morzem
d) nad włoskim jeziorem
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
c) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
d) kariera Zenona Ziembiewicza
Rozwiązanie


Adela zmarła na:
a) żółtaczkę
b) tyfus
c) gruźlicę
d) cholerę
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Podziwiam
b) Kocham
c) Wierzę
d) Pamiętam
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) matematykiem
b) historykiem
c) biologiem
d) geografem
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) siarką
b) wrzątkiem
c) trucizną
d) kwasem
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na jedzenie
b) pieniądze na hazard
c) książki
d) przybory toaletowe
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Zbigniew
b) Walerian
c) Karol
d) Marian
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niwę”
b) „Nawę”
c) „Nike”
d) „Niceę”
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) z matką
b) w hotelu
c) u Tczewskich
d) u kuzynki Kolichowskiego
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) kucharkę
b) Elżbietę
c) dzieci Joasi
d) dozorcę
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Mokrej
b) Rejtana
c) Staszica
d) Polnej
Rozwiązanie


Awaczewicz był:
a) kapitanem
b) oficerem
c) kapelanem
d) rotmistrzem
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) I wojny swiatowej
b) powstania Wielkopolskiego
c) II wojny światowej
d) wojny polsko-rosyjskiej
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu bławatnego
b) cukierni
c) sklepu tytoniowego
d) drukarni
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) sprzedawała bieliznę
b) szmuglowała bimber
c) zajmowała się działalnością dobroczynną
d) prowadziła sklep tytoniowy
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) inny człowiek
b) przeznaczenie
c) on sam i jego czyny
d) Bóg
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) dualizm postaw
b) zdecydowanie
c) skandalizm
d) jednoznaczność postaw
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Piesznie
b) Boleborzy
c) Wąbrowie
d) Chązebnej
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) kamienicy Kolichowskiej
b) Hotelu Polskim
c) Boleborzy
d) Warszawie
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) rybołówstwie
b) wędkarstwie
c) kłusownictwie
d) polowaniach
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Francji
b) w Szwajcarii
c) w Anglii
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) indywidualnym
b) niejasnym
c) linearnym
d) względnym
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) z przemęczenia
b) na gruźlicę
c) raniona podczas robotniczej manifestacji
d) z głodu
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) kamienicy
b) cukierni
c) sklepu bławatnego
d) klubu nocnego
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) styczniu
b) maju
c) lipcu
d) listopadzie
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Brunona Schulza
b) Franza Kafkę
c) Witolda Gombrowicza
d) Czesława Miłosza
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) grą na fortepianie
c) zarządzniem służbą
d) kwiatami
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
b) linearność czasu w powieści
c) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
d) cykliczność czasu w powieści
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1936
b) 1935
c) 1930
d) 1934
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) wyjechała za granicę
b) udała się do Warszawy
c) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
d) popełniła samobójstwo
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chązbińskim
b) Chązebiańskim
c) Chąbiańskim
d) Chąbińskim
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) jest tylko okrutny świat
b) jest pustka
c) nie ma niczego
d) nie ma miłości
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) istotną w boskim planie
b) pozbawioną zasad moralnych
c) miotającą się w sprzecznościach życia
d) powołaną do życia w cnocie
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) administratora
b) urzędnika
c) rządcy
d) dyrektora
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zagmatwana
b) fragmentaryczna
c) zgodna z zasadą jedności czasu
d) odkrywcza
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) szkoła ucząca czarnej magii
b) nieformalna szkoła wyższa
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) miejsce spotkań młodych ludzi
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) drugim piętrze
b) parterze
c) poddaszu
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) mówienia prawdy
b) powstrzymania się od pędu ku karierze
c) zerwania z boleborzńskim światem
d) podjęcia stanowczej decyzji
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) miłość
b) spokój
c) szczęście
d) cierpienie
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
b) postępowe
c) silnie podzielone
d) ukazane w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) wierności
b) skandali i pojedynków
c) śródziemnomorskiego klimatu
d) dobroczynności
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dwadzieścia lat
b) szesnaście lat
c) dziewiętnaście lat
d) dwadzieścia dwa lata
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) posiadacz miejskiej gazowni
b) właściciel fabryki zapałek
c) dzierżawca budynku klubu nocnego
d) najemca domu publicznego
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) przed ratuszem
b) w fabryce
c) na Placu Bankowym
d) przed kościołem farnym
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Mateusz
b) Maurycy
c) Mieczysław
d) Marian
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wypuszczono kolejnych robotników
b) zamknięto hutę Hettnera
c) odbyło się polowanie w Braminie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tagi:
• Ziembiewicz • Zenon Ziembiewicz • Granica Zofia Nałkowska • Granica Zofii Nałkowskiej • Granica opracowanie • Opracowanie Granicy Zofii Nałkowskiej • Streszczenie Granicy • Powtórka z Granicy • Biecka • Warstwy społeczne w Granicy